Rekrutacja 2022/ 2023


I Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Nałkowskiego znajduje się w Systemie rekrutacji elektronicznej

Do pobrania:

(prosimy o wydrukowanie, wypełnienie i dostarczenie razem z oryginałem świadectwa ukończenie SP i zaświadczenia o wynikach egzaminu)

Kwestionariusz osobowy kandydata I LO im. Wacława Nałkowskiego

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka

SYSTEM REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ

Uczniowie samodzielnie zakładają konta w systemie, korzystając z zakładki

Zgłoś kandydaturę

wprowadzając numer PESEL.

 

Wszyscy kandydaci wybierają szkoły oraz układają listę wybranych oddziałów (dowolna liczba)

w kolejności: od najbardziej do najmniej preferowanego.

 

Wydrukowany wniosek podpisany przez siebie i rodziców (prawnych opiekunów)

oraz potwierdzone we właściwych szkołach kopie zaświadczeń i dokumentów,

kandydat zanosi do szkoły pierwszego wyboru

lub przesyła drogą elektroniczną

 

W razie problemów prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły 227763446

Kim jesteśmy?

Jesteśmy szkołą, która od ponad siedemdziesięciu pięciu lat oferuje uczniom zdobywanie wiedzy pod kierunkiem doświadczonej kadry nauczycieli.

Kształcimy licealistów, dając im możliwość wszechstronnego rozwoju, przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na przygotowanie do egzaminu maturalnego.

Efektem tych działań są liczne sukcesy naszych uczniów, jak choćby pierwsza nagroda  w europejskim konkursie Juvenes Translatores, czy liczne nagrody w ogólnopolskich konkursach przedmiotowych, oratorskich i fotograficznych. Wśród naszych uczniów nie brakuje utytułowanych sportowców, którzy są reprezentantami Polski w różnych dyscyplinach  (siatkówka, piłka nożna, unihokej).

 

Co nas odróżnia od innych szkół?

Oferujemy naukę w pięciu klasach o zróżnicowanych rozszerzeniach, ale w każdej z nich dwóch przedmiotów maturalnych możesz uczyć się na poziomie rozszerzonym. Dajemy wiele możliwości rozwijania kompetencji językowych – języki obce nauczane są w grupach międzyoddziałowych. Językiem wiodącym we wszystkich klasach jest j. angielski, a jako drugi język obcy, uczniowie wybierają:  j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski lub j. włoski. Uczymy w sposób niestandardowy, z wykorzystaniem Technologi Informacyjnej i Komunikacyjnej, czy umożliwiając udział w zawodach szachowych, konkursach krasomówczych i recytatorskich – nie tylko w języku polskim.

Co oprócz zwykłych lekcji oferujemy naszym uczniom?

Podtrzymujemy najlepsze tradycje, takie jak: międzynarodowe wymiany i współpraca w ramach programu Erasmus+, wyjazdy edukacyjne. Współpracujemy z Politechniką Warszawską oraz Wydziałem Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Jesteśmy  otwarci na nowoczesne formy rozwoju, stąd nasz udział w licznych przedsięwzięciach, między innymi Filmotece Szkolnej, e-magazynie, Projekcie Historionauci. Realizujemy innowacje edukacyjne, m.in. z historii oraz języka angielskiego. Organizujemy wieczory tematyczne, np. cosplay, czy noce filmowe.  Uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych zapewniamy specjalistyczną opiekę psychologiczno-pedagogiczną.

Co tworzy atmosferę naszej szkoły?

Zapraszamy naszych uczniów do działania w Samorządzie Uczniowskim, Szkolnym Kole Wolontariatu, Licealnym Klubie Krasomówczym, Kole Bibliotecznym, Kole Języków Obcych, Radiowęźle Szkolnym, zespole redakcyjnym gazetki szkolnej LOGO!.  

Współorganizujemy liczne wydarzenia charytatywne, m.in. turnieje sportowe, akcje związane z DKMS, wspieranie rodzinnych domów dziecka, jak i zajęcia z wykorzystaniem gogli VR.

Jaka atmosfera panuje u nas w szkole? Zerknijcie poniżej😉.

@sasinek33 Przedstawiamy Wam dzisiaj nasze cudowne Grono pedagogiczne😍 #sasin #szkola #dc #foryou ♬ We Will Rock You – Remastered 2011 – Queen

@sasinek33 Wyczekiwana druga część naszego Grona Pedagogicznego!❤️😎 #sasin #szkoła #dc #foryou #fypシ ♬ We Will Rock You – Remastered 2011 – Queen

@sasinek33 😎 ib: nasze dc #szkoła #dc #dlaciebie #foryou #trend ♬ original sound – loiv_torun

@sasinek33 Z jakiego województwa jestescie? #dlaciebie #dc #foryou #fypシ ♬ original sound – loiv_torun


 

 

 

W roku szkolnym 2022/2023 kandydaci do klas pierwszych

będą mogli wybrać jeden z następujących oddziałów:

KLASA OGÓLNA

PRZEDMIOTY
Z ROZSZERZONYM
PROGRAMEM
PRZEDMIOTY PUNKTOWANE
W REKRUTACJI
PRZYGOTOWANIE
NA KIERUNKI STUDIÓW
 • JĘZYK POLSKI
 • JĘZYK ANGIELSKI
 • WOS
 • JĘZYK POLSKI
 • JĘZYK ANGIELSKI
 • MATEMATYKA
 • WOS
 • KIERUNKI HUMANISTYCZNE
 • KIERUNKI SPOŁECZNE

 

KLASA HUMANISTYCZNA

PRZEDMIOTY
Z ROZSZERZONYM
PROGRAMEM
PRZEDMIOTY PUNKTOWANE
W REKRUTACJI
PRZYGOTOWANIE
NA KIERUNKI STUDIÓW
 • JĘZYK POLSKI
 • JĘZYK ANGIELSKI
 • HISTORIA
 • JĘZYK POLSKI
 • JĘZYK ANGIELSKI
 • MATEMATYKA
 • HISTORIA
 • KIERUNKI LINGWISTYCZNE
 • KIERUNKI PEDAGOGICZNE

 

KLASA MATEMATYCZNA

PRZEDMIOTY
Z ROZSZERZONYM
PROGRAMEM
PRZEDMIOTY PUNKTOWANE
W REKRUTACJI
PRZYGOTOWANIE
NA KIERUNKI STUDIÓW
 • MATEMATYKA
 • JĘZYK ANGIELSKI
 • INFORMATYKA
 • JĘZYK POLSKI
 • JĘZYK ANGIELSKI
 • MATEMATYKA
 • INFORMATYKA
 • KIERUNKI ŚCISŁE, EKONOMICZNE
 • POLITECHNIKA

KLASA GEOGRAFICZNA

PRZEDMIOTY
Z ROZSZERZONYM
PROGRAMEM
PRZEDMIOTY PUNKTOWANE
W REKRUTACJI
PRZYGOTOWANIE
NA KIERUNKI STUDIÓW
 • GEOGRAFIA
 • JĘZYK POLSKI
 • JĘZYK ANGIELSKI
 • JĘZYK POLSKI
 • JĘZYK ANGIELSKI
 • MATEMATYKA
 • GEOGRAFIA
 • GEOGRAFIA,GEOLOGIA
 • POLITECHNIKA

KLASA BIOLOGICZNA

PRZEDMIOTY
Z ROZSZERZONYM
PROGRAMEM
PRZEDMIOTY PUNKTOWANE
W REKRUTACJI
PRZYGOTOWANIE
NA KIERUNKI STUDIÓW
 • BIOLOGIA
 • JĘZYK ANGIELSKI
 • JĘZYK POLSKI
 • JĘZYK ANGIELSKI
 • MATEMATYKA
 • BIOLOGIA
 • BI0LOGIA,MEDYCYNA
 • WETERYNARIA

 

Uczniowie każdej z klas uczą się dwóch języków obcych. Język angielski jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów. Jako drugi język obcy uczniowie mogą wybrać: język niemiecki, francuski, włoski lub rosyjski.
Nauczanie języków obcych będzie się odbywać w grupach międzyoddziałowych, z podziałem na stopnie zaawansowania na podstawie testów różnicujących, przeprowadzonych na początku roku szkolnego.
W dodatkowych zajęciach przypisanych danemu oddziałowi mogą uczestniczyć uczniowie z innych klas.


Kryteria rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego
im. Wacława Nałkowskiego w Wołominie
w roku szkolnym 2022/2023


Kryteria rekrutacji

kryteria_rekrutacji_1lo_wolomin_2022_2023

Harmonogram rekrutacji

 

Terminarz

 1. Złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi prawdziwość danych zawartych we wniosku: od 16 maja 2022 r.  do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00
 1. Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, z uwagi na zmianę szkół wybranych przez kandydata:od 24 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022 r. do godz. 15.00
 1. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia: 20 lipca 2022 r.
 1. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Wacława Nałkowskiego : od 21 lipca 2022 r. do 27 lipca 2022 r. do godz. 15.00
 1. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz poinformowanie kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole: 28 lipca 2022 r.  do godz. 14.00
 1. Rekrutacja uzupełniająca – złożenie wniosku: 1-3 sierpnia 2022 r. 
 1. Rekrutacja uzupełniająca – listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 12 sierpnia 2022 r. 
 1. Rekrutacja uzupełniająca – potwierdzenie woli podjęcia nauki: od 16 sierpnia 2022 r.  do 18 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00
 1. Rekrutacja uzupełniająca – listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz poinformowanie kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole: 19 sierpnia 2022 r.

 

 

Obozy integracyjne klas pierwszych to już tradycja w naszej szkole. W poprzednich latach uczniowie klas pierwszych integrowali się na Mazurach w miejscowości Kretowiny, 3 lata temu obóz zorganizowany przez firmę Premier Sport odbył się na Warmii w miejscowości Bęsia. Ostatni obóz integracyjny miał miejsce w Hotelu Manor**** pod Olsztynem, gdzie uczniowie mieli w jednym miejscu: świetne warunki noclegowe z basenem, kręgielnią i dyskoteką a także bliskość natury, spokój i ciszę, jezioro, stadninę koni.

Uczniowie klas pierwszych na swoim pierwszym obozie integracyjnym mogli zapoznać się z takimi zajęciami jak: Taniec – układ choreograficzny przygotowany dla wszystkich uczestników od którego zaczęliśmy dyskotekę, nauczyliśmy się także jak przygotować jedzenie w trudnych warunkach – zupa z pokrzyw i bułka ze ślimakiem była bardzo dobra :) Nauczyliśmy się podstaw samoobrony oraz prostych blokad ciosów a także graliśmy w przeróżne gry z fabułą.

Drodzy kandydaci zapraszamy serdecznie do I LO im. Wacława Nałkowskiego, aby przeżyć w tym roku podobną przygodę na obozie integracyjnym klas I już we wrześniu 2022 roku!

Gwarantujemy: Niezapomniane emocje, wrażenia i dużo dużo….integracji przez sport ;)

Jedyna taka szkoła… jedyny taki obóz !

ZAPRASZAMY!!!

PIĘKNA GÓRA 2016

PIĘKNA GÓRA 2015

OLSZTYN 2014

KRETOWINY 2012

BĘSIA 2011

 


Aktualności – rekrutacja

3 Odpowiedź na Rekrutacja

Odpowiedz

Skip to content