Rekrutacja 2021/2022

 


I Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Nałkowskiego znajduje się w Systemie rekrutacji elektronicznej

Do pobrania:

(prosimy o wydrukowanie, wypełnienie i dostarczenie razem z oryginałem świadectwa ukończenie SP i zaświadczenia o wynikach egzaminu)

 

SYSTEM REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ

Uczniowie samodzielnie zakładają konta w systemie, korzystając z zakładki

Zgłoś kandydaturę

wprowadzając numer PESEL.

 

Wszyscy kandydaci wybierają szkoły oraz układają listę wybranych oddziałów (dowolna liczba)

w kolejności: od najbardziej do najmniej preferowanego.

 

Wydrukowany wniosek podpisany przez siebie i rodziców (prawnych opiekunów)

oraz potwierdzone we właściwych szkołach kopie zaświadczeń i dokumentów,

kandydat zanosi do szkoły pierwszego wyboru

lub przesyła drogą elektroniczną

 

W razie problemów prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły 227763446

I Liceum im. Wacława Nałkowskiego w Wołominie to szkoła, która dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu (75 lat!) jest w stanie zagwarantować zdobywanie wiedzy i przygotowanie do egzaminu maturalnego na najwyższym poziomie.
Szkoła stara się podtrzymywać najlepsze tradycje, takie jak: międzynarodowe wymiany i współpraca w ramach programu Comenius (obecnie Erasmus+), wyjazdy edukacyjne  i integracyjne oraz organizowane w naszym liceum sesje naukowe z udziałem m.in. pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego a także wieczory filmowe. Jesteśmy otwarci na nowoczesne formy rozwoju, stąd nasz udział w licznych przedsięwzięciach, między innymi w Konfrontacji Szkół w  E-Sporcie. Liceum wyposażone jest w pracownię komputerową z pełnym dostępem do Internetu, pracownię multimedialną, dobrze wyposażoną bibliotekę oraz pracownie przedmiotowe, a także nowoczesną halę sportową oraz nowe boisko wielofunkcyjne! :)

 

 

 

 

 

 

W roku szkolnym 2021/2022 kandydaci do klas pierwszych

będą mogli wybrać jeden z następujących oddziałów:

KLASA OGÓLNA

PRZEDMIOTY
Z ROZSZERZONYM
PROGRAMEM
PRZEDMIOTY PUNKTOWANE
W REKRUTACJI
PRZYGOTOWANIE
NA KIERUNKI STUDIÓW
 • JĘZYK POLSKI
 • JĘZYK ANGIELSKI
 • WOS
 • JĘZYK POLSKI
 • JĘZYK ANGIELSKI
 • MATEMATYKA
 • WOS
 • KIERUNKI HUMANISTYCZNE
 • KIERUNKI SPOŁECZNE

 

KLASA HUMANISTYCZNA

PRZEDMIOTY
Z ROZSZERZONYM
PROGRAMEM
PRZEDMIOTY PUNKTOWANE
W REKRUTACJI
PRZYGOTOWANIE
NA KIERUNKI STUDIÓW
 • JĘZYK POLSKI
 • JĘZYK ANGIELSKI
 • HISTORIA
 • JĘZYK POLSKI
 • JĘZYK ANGIELSKI
 • MATEMATYKA
 • HISTORIA
 • KIERUNKI LINGWISTYCZNE
 • KIERUNKI PEDAGOGICZNE

 

KLASA MATEMATYCZNA

PRZEDMIOTY
Z ROZSZERZONYM
PROGRAMEM
PRZEDMIOTY PUNKTOWANE
W REKRUTACJI
PRZYGOTOWANIE
NA KIERUNKI STUDIÓW
 • MATEMATYKA
 • JĘZYK ANGIELSKI
 • INFORMATYKA
 • JĘZYK POLSKI
 • JĘZYK ANGIELSKI
 • MATEMATYKA
 • INFORMATYKA
 • KIERUNKI ŚCISŁE, EKONOMICZNE
 • POLITECHNIKA

KLASA GEOGRAFICZNA

PRZEDMIOTY
Z ROZSZERZONYM
PROGRAMEM
PRZEDMIOTY PUNKTOWANE
W REKRUTACJI
PRZYGOTOWANIE
NA KIERUNKI STUDIÓW
 • GEOGRAFIA
 • MATEMATYKA
 • JĘZYK ANGIELSKI
 • JĘZYK POLSKI
 • JĘZYK ANGIELSKI
 • MATEMATYKA
 • GEOGRAFIA
 • GEOGRAFIA,GEOLOGIA
 • POLITECHNIKA

 

Uczniowie każdej z klas uczą się dwóch języków obcych. Język angielski jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów. Jako drugi język obcy uczniowie mogą wybrać: język niemiecki, francuski, włoski lub rosyjski.
Nauczanie języków obcych będzie się odbywać w grupach międzyoddziałowych, z podziałem na stopnie zaawansowania na podstawie testów różnicujących, przeprowadzonych na początku roku szkolnego.
W dodatkowych zajęciach przypisanych danemu oddziałowi mogą uczestniczyć uczniowie z innych klas.


Kryteria oraz terminarz rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego
im. Wacława Nałkowskiego w Wołominie
w roku szkolnym 2021/2022

Harmonogram rekrutacji

Kryteria rekrutacji

Obozy integracyjne klas pierwszych to już tradycja w naszej szkole. W poprzednich latach uczniowie klas pierwszych integrowali się na Mazurach w miejscowości Kretowiny, 3 lata temu obóz zorganizowany przez firmę Premier Sport odbył się na Warmii w miejscowości Bęsia. Ostatni obóz integracyjny miał miejsce w Hotelu Manor**** pod Olsztynem, gdzie uczniowie mieli w jednym miejscu: świetne warunki noclegowe z basenem, kręgielnią i dyskoteką a także bliskość natury, spokój i ciszę, jezioro, stadninę koni.

Uczniowie klas pierwszych na swoim pierwszym obozie integracyjnym mogli zapoznać się z takimi zajęciami jak: Taniec – układ choreograficzny przygotowany dla wszystkich uczestników od którego zaczęliśmy dyskotekę, nauczyliśmy się także jak przygotować jedzenie w trudnych warunkach – zupa z pokrzyw i bułka ze ślimakiem była bardzo dobra :) Nauczyliśmy się podstaw samoobrony oraz prostych blokad ciosów a także graliśmy w przeróżne gry z fabułą.

Drodzy kandydaci zapraszamy serdecznie do I LO im. Wacława Nałkowskiego, aby przeżyć w tym roku podobną przygodę na obozie integracyjnym klas I już we wrześniu 2015 roku!

Gwarantujemy: Niezapomniane emocje, wrażenia i dużo dużo….integracji przez sport ;)

Jedyna taka szkoła… jedyny taki obóz !

ZAPRASZAMY!!!

PIĘKNA GÓRA 2016

PIĘKNA GÓRA 2015

OLSZTYN 2014

KRETOWINY 2012

BĘSIA 2011

Aktualności – rekrutacja

Share Button
Skip to content