Konkurs Krasomówczy w języku angielskim

26 marca w I Liceum Ogólnokształcącym im. Wacława Nałkowskiego w Wołominie odbył się

I Wołomiński Konkurs Krasomówczy w Języku Angielskim

 Konkurs został objęty Patronatem Burmistrza Wołomina.

 Patronami merytorycznymi były wydawnictwa Nowa Era National Geographic Learning i Oxford University Press

Patronat medialny roztoczyły Radio Fama Wołomin i magazyn Pozytywny Wołomin

Konkurs został zorganizowany w formacie zdalnym na platformie MS teams.

W konkursie wzięło udział 8 uczestników i uczestniczek (5 w kategorii: szkoły podstawowe i 3 w kategorii: szkoły ponadpodstawowe).

W czasie ogłaszania wyników gościliśmy także Pana Karola Rajewskiego naczelnika Wydziału Polityki Społecznej w Urzędzie Miasta i Gminy Wołomin, a także Panią Dyrektor Jolantę Mosak.

 Gratulujemy  Zwycięzcom!

Lp Imię Nazwisko Szkoła Miejsce
1. Radosław Zblewski SP nr 1 im. Generała F. Kleeberga w Ząbkach I
2. Julia Jusińska SP im. Jana Pawła II w Kruszu II
3. Klaudia Kamińska SP im. Jana Pawła II w Kruszu III
4. Piotr Dudek ZSP nr 2 w Kobyłce III
5. Zuzanna Borowska ZSP nr 2 w Kobyłce III

Szkoły Ponadpodstawowe

Lp Imię Nazwisko Szkoła Miejsce
1. Małgorzata Sosnowska LO Radzymin I
2. Amelia Maciołek LO Wołomin II
3. Maja Banasik LO Wołomin II

Nagrody pozostaną do odbioru w siedzibie szkoły do 9 kwietnia, a nieodebrane w tym czasie zostaną przesłane do szkół.

Jury Konkursu:

Peter  Whiley – przedstawiciel Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL PL

Andrzej Smoliło – przedstawiciel I L.O. w Wołominie

Marcin Stanowski – przedstawiciel I L.O. w Wołominie

 I Wołomiński Konkurs Krasomówczy w języku angielskim

26 marca 2021

Temat konkursu: “What’s your lighthouse?”

pod Patronatem Burmistrza Wołomina

 

Patronami Merytorycznymi są:

Patron Medialny:

Cele konkursu:

 • popularyzowanie form wypowiedzi publicznej ze szczególną dbałością o poprawną dykcję, artykulację, intonację i modulację głosu oraz komunikację      
 • doskonalenie umiejętności wyrażania własnych poglądów
 • przygotowanie do udziału w życiu publicznym.

Przedmiot konkursu:

Wygłoszenie skierowanego do rówieśników własnego tekstu w języku angielskim – na temat “What’s your lighthouse?”

Zasady organizacyjne:

 • Ze względu na specyficzny charakter konkursu wyklucza się następujące formy: wiersz, piosenka oraz wykorzystanie środków audiowizualnych.
 • Czas prezentacji: 4 – 5 minut
 • Organizatorzy konkursu nie pokrywają kosztu dojazdu uczestników.
 • Konkurs skierowany jest do polskich uczniów szkół w dwóch kategoriach wiekowych: 13–16 oraz 16–19 lat, uczących się języka angielskiego jako języka obcego.
 • Z uwagi na warunki epidemiczne konkurs odbędzie się w systemie hybrydowym (częściowo na terenie szkoły, częściowo zdalnie)
 • Termin finału zaplanowany jest na 26 marca, lecz z uwagi na możliwe obostrzenia może ulec zmianie.

 

Kliknij zakładki poniżej, żeby zobaczyć szczegóły:

 

                                     

HarmonogramFormularz zapisuKryteria ocenyJak się przygotować?NagrodyPatronat

HARMONOGRAM I WOŁOMIŃSKIEGO KONKURSU KRASOMÓWCZEGO

Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach.

 1. Terminy kolejnych etapów konkursu:
 • Etap I – eliminacje szkolne od 16 lutego do 16 marca

O terminie ich przeprowadzenia decydują powołane na potrzeby konkursu szkolne komisje konkursowe, które wybierają maksymalnie dwa najlepsze przemówienia w danej kategorii wiekowej. Następnie  przesyłają zgłoszenia poprzez formularz w zakładce obok lub pocztą w wersji papierowej na adres:

I Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Nałkowskiego w Wołominie

ul. M. Sasina 33, 05-200 Wołomin

Z dopiskiem: konkurs krasomówczy

 W razie trudności prosimy o kontakt:  marcin.stanowski@1lo.wolomin.pl

 • Etap II – konkurs powiatowy

 

Zgłoszenia do Etapu II – Finału Konkursu przyjmowane są do 16 marca 2021.

Konkurs powiatowy odbędzie się 26 marca 2021 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. Wacława Nałkowskiego, przy ulicy M. Sasina 33 w Wołominie (jeśli nie pozwolą na to regulacje prawne/epidemiczne, konkurs odbędzie się w trybie hybrydowym lub zdalnie).

Informacje dotyczące konkursu zostaną przesłane drogą mailową Szkołom zgłoszonych uczniów, a także będą ogłoszone na stronie www.1lo.wolomin.pl.

Formularz zapis:

Zarejestruj uczestników w tym formularzu: https://forms.gle/ZsRfE73iiKXBPVpaA

Uczestników będzie oceniać komisja składająca się z nauczycieli języków obcych, przedstawicieli twórców kultury oraz specjalistów językowych, a werdykt jury nie będzie podlegać dyskusji i będzie mieć charakter ostateczny.

Jury będzie oceniać prezenterów w odniesieniu do następujących kryteriów: 

 • Treść prezentacji, czyli kompozycja (wprowadzenie, rozwinięcie i zakończenie), znajomość tematu, równowaga argumentów.
 • Siła przekazu, czyli umiejętność komunikowania myśli, emocji i osiągnięcia ogólnych celów za pomocą słów.
 • Kontakt z odbiorcą czyli umiejętność zbudowania odpowiedniej relacji z publicznością, efektywnie wykorzystując humor i / lub emocje. Nagradzany będzie naturalny styl wypowiedzi , a nie wyrecytowany z pamięci tekst.
 • Styl i technika, czyli sposób wygłaszania, płynność wypowiedzi, postawa, kontakt wzrokowy, stosowanie gestu.
 • Zastosowane słownictwo i gramatyka oraz poprawność językowa.

 

Spotkanie informacyjne w sprawie przygotowanie do konkursu:

Nauczyciele, którzy pragną przygotować swoich uczniów do konkursu mogą otrzymać wsparcie organizatorów konkursu w postaci:

 1. szkolenia dla uczniów: „Jak przemawiać w języku angielskim?”
 2. szkolenia dla nauczycieli „Jak przygotować ucznia do konkursu krasomówczego?”

Prosimy o kontakt: marcin.stanowski@1lo.wolomin.pl

Czas i miejsce szkoleń zostaną podane po konsultacji z zainteresowanymi.

Zwycięzcy otrzymują dyplomy a także nagrody książkowe, a także inne ufundowane nagrody przez Patronów i Sponsorów Konkursu , a także otrzymują pomoc w przygotowaniu do jednego wybranego konkursu krasomówczego o zasięgu ogólnopolskim

Wszyscy uczestnicy Finału otrzymają dyplomy potwierdzające udział w konkursie.

I Wołomiński Konkurs Krasomówczy w Języku Angielskim 

pod Patronatem Burmistrza Wołomina

 

Patronami Merytorycznymi są:

Patron Medialny:

Fama Wołomin

 

Share Button
Skip to content