Konkurs Krasomówczy w Języku Angielskim

 


 

 III edycja (2023) Wołomińskiego Konkursu Krasomówczego w Języku Angielskim

3. Wołomiński Konkurs Krasomówczy w Języku Angielskim został zorganizowany w formacie stacjonarnym w Auli I Liceum Ogólnokształcącego w Wołominie przy ulicy M. Sasina 33

Konkurs objęła Patronatem Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina

Celem konkursu jest popularyzowanie form wypowiedzi publicznej ze szczególną dbałością o poprawną dykcję, artykulację, intonację i modulację głosu oraz komunikację, doskonalenie umiejętności wyrażania własnych poglądów i przygotowanie uczniów do udziału w życiu publicznym.

Przedmiotem konkursu było wygłoszenie skierowanego do rówieśników własnego tekstu w języku angielskim inspirowanego słowami Winstona Churchilla :
Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts

W konkursie wzięło udział 8 uczestników i uczestniczek (5 w kategorii: szkoły podstawowe i 3 w kategorii: szkoły ponadpodstawowe).

Nagrody zostały ufundowane przez Gminę Wołomin także wydawnictwa Oxford University Press, National Geographic Learning/ Nowa Era, MM Publications i Egis/ Express Publishing

Patronatem medialnym wydarzenie objęły Telewizja Wołomin i Radio Fama Wołomin.

Jury w składzie Marcin Stanowski (przewodniczący), Beata Radzio (zastępca dyrektora I LO) i Emily Tarapata (nauczycielka języka angielskiego) wysłuchało przemówień uczestników i uzgodniło werdykt:

Szkoły Podstawowe
I miejsce: Maja Mossakowska z ProEducado – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Wołominie
II miejsce: Malwina Kaflik z Zespół Szkół im. Władysława Podkowińskiego w Mokrej Wsi
III miejsce: Amelia Tyczyńska z Zespół Szkół im. Władysława Podkowińskiego w Mokrej Wsi

Szkoły Ponadpodstawowe

I miejsce: Gabriela Sawicka z I LO im. Wacława Nałkowskiego w Wołominie
II miejsce: Anastasiia Braikovska z Liceum Ogólnokształcące w Radzyminie
III miejsce Weronika Wareluk z I LO im. Wacława Nałkowskiego w Wołominie

Gratulujemy!

Temat konkursu:

Success is not final, failure is not fatal:

it is the courage to continue that counts

1. Cele konkursu:

 • popularyzowanie form wypowiedzi publicznej ze szczególną dbałością o poprawną dykcję, artykulację, intonację i modulację głosu oraz komunikację      
 • doskonalenie umiejętności wyrażania własnych poglądów
 • przygotowanie do udziału w życiu publicznym.

2. Przedmiot konkursu:

 • Wygłoszenie skierowanego do rówieśników własnego tekstu  w języku angielskim inspirowanego słowami Winstona Churchilla :

Success is not final, failure is not fatal:

it is the courage to continue that counts

3. Zasady organizacyjne:

 1. Ze względu na specyficzny charakter konkursu wyklucza się następujące formy: wiersz, piosenka oraz wykorzystanie środków audiowizualnych.
 2. Czas prezentacji: 4 – 5 minut
 3. Organizatorzy konkursu nie pokrywają kosztu dojazdu uczestników.
 4. Konkurs skierowany jest do polskich uczniów szkół w dwóch kategoriach wiekowych: 13–16 oraz 16–19 lat, uczących się języka angielskiego jako języka obcego.
 5. Z uwagi na warunki epidemiczne konkurs może odbyć się w systemie hybrydowym lub stacjonarnie
 6. Termin finału zaplanowany jest na 29 maja 2023

Uczestników będzie oceniać komisja składająca się z nauczycieli języków obcych, przedstawicieli twórców kultury oraz specjalistów językowych, a werdykt jury nie będzie podlegać dyskusji i będzie mieć charakter ostateczny.

Organizator  konkursu:

I Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Nałkowskiego, ul. M. Sasina 33 w Wołominie.

Osoba do kontaktu: Marcin Stanowski marcin.stanowski@1lo.wolomin.pl

 

Udział szkoły w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody dyrektora, nauczycieli i rodziców uczniów na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z przebiegiem konkursu. Dyrektor szkoły odpowiada za uzyskanie zgody rodziców uczniów biorących udział w konkursie na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu. Zobowiązany jest do zebrania i przechowywania oświadczeń rodziców. Wzór oświadczenia do pobrania w regulaminie poniżej.

 Załączniki do Regulaminu dostępne są tu: Regulamin         Dalsze informacje w zakładkach poniżej.

 

Patroni:

Burmistrz  Miasta  Wołomin

 

Patroni medialni:

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

 

 

Kliknij zakładki poniżej, żeby zobaczyć szczegóły:

                                     

HarmonogramFormularz zapisuKryteria ocenyJak się przygotować?NagrodyPatronatMateriały graficzne

HARMONOGRAM III WOŁOMIŃSKIEGO KONKURSU KRASOMÓWCZEGO

Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach.

Terminy kolejnych etapów konkursu:

 • Etap I – eliminacje szkolne

O terminie ich przeprowadzenia decydują powołane na potrzeby konkursu szkolne komisje konkursowe, które wybierają maksymalnie dwa najlepsze przemówienia w danej kategorii wiekowej.

Następnie  do 16 maja 2022, do godziny 23:59 przesyłają zgłoszenia poprzez formularz poniżej w zakładce „rejestracja uczestników”

lub pocztą w wersji papierowej (załącznik do pobrania)

 W razie trudności kontakt:  marcin.stanowski@1lo.wolomin.pl

 • Etap II – konkurs powiatowy – Finał Konkursu

Konkurs powiatowy odbędzie się 29 maja 2023 roku w Auli I Liceum m im. Wacława Nałkowskiego, przy ulicy M. Sasina 33 w Wołominie.

Informacje dotyczące konkursu zostaną przesłane szkołom/ nauczycielom zgłoszonych uczniów, a także będą ogłoszone na stronie www.1lo.wolomin.pl.

Formularz zapis:

Zarejestruj uczestników w tym formularzu: https://forms.gle/gpwG2sqxM8kmuipt8

Uczestników będzie oceniać komisja składająca się z nauczycieli języków obcych, przedstawicieli twórców kultury oraz specjalistów językowych, a werdykt jury nie będzie podlegać dyskusji i będzie mieć charakter ostateczny.

Jury będzie oceniać prezenterów w odniesieniu do następujących kryteriów: 

 • Treść prezentacji, czyli kompozycja (wprowadzenie, rozwinięcie i zakończenie), znajomość tematu, równowaga argumentów.
 • Siła przekazu, czyli umiejętność komunikowania myśli, emocji i osiągnięcia ogólnych celów za pomocą słów.
 • Kontakt z odbiorcą czyli umiejętność zbudowania odpowiedniej relacji z publicznością, efektywnie wykorzystując humor i / lub emocje. Nagradzany będzie naturalny styl wypowiedzi , a nie wyrecytowany z pamięci tekst.
 • Styl i technika, czyli sposób wygłaszania, płynność wypowiedzi, postawa, kontakt wzrokowy, stosowanie gestu.
 • Zastosowane słownictwo i gramatyka oraz poprawność językowa.

szablon karty oceny

 

Spotkanie informacyjne w sprawie przygotowanie do konkursu:

Nauczyciele, którzy pragną przygotować swoich uczniów do konkursu mogą otrzymać wsparcie organizatorów konkursu w postaci:

 1. szkolenia dla uczniów: „Jak przemawiać w języku angielskim?”
 2. szkolenia dla nauczycieli „Jak przygotować ucznia do konkursu krasomówczego?”

Prosimy o kontakt: marcin.stanowski@1lo.wolomin.pl

Czas i miejsce szkoleń zostaną podane po konsultacji z zainteresowanymi.

Zwycięzcy otrzymują dyplomy a także nagrody książkowe, a także inne ufundowane nagrody przez Patronów i Sponsorów Konkursu, a także otrzymują pomoc w przygotowaniu do jednego wybranego konkursu krasomówczego o zasięgu ogólnopolskim

Wszyscy uczestnicy Finału otrzymają dyplomy potwierdzające udział w konkursie.

III Wołomiński Konkurs Krasomówczy w Języku Angielskim 

pod Patronatem

Burmistrz  Miasta  Wołomin

Patroni medialni:

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

 

 

 

 

Materiały graficzne:

Konkurs Krasomówczy

Wyniki Finału 3. Wołomińskiego Konkursu Krasomówczego w Języku Angielskim

3. Wołomiński Konkurs Krasomówczy w Języku Angielskim został zorganizowany w formacie stacjonarnym w Auli I...

III Wołomiński Konkurs Krasomówczy w Języku Angielskim

Zapraszamy do wzięcia udziału w III edycji (2023) Wołomińskiego Konkursu Krasomówczego w Języku Angielskim   Temat...

II Wołomiński Konkurs Krasomówczy w Języku Angielskim

20 czerwca odbył się II Wołomiński Konkurs Krasomówczy w Języku Angielskim. Konkurs został objęty patronatem...

Sukces Wiktorii w Konkursie Krasomówczym!

Z dumą informujemy, że decyzją jury uczennica Naszego Liceum Wiktoria Orzeł została zakwalifikowana do eliminacji...

I Wołomiński Konkurs Krasomówczy w języku angielskim

Zapraszamy do wzięcia udziału w I. edycji Wołomińskiego Konkursu Krasomówczego w języku angielskim Temat konkursu:...
Skip to content