Konkurs Krasomówczy w Języku Angielskim


Zapraszamy serdecznie na kolejną edycję Wołomińskiego Konkursu Krasomówczego w Języku Angielskim

1.    Temat konkursu:

„It has become appallingly obvious that our technology has exceeded our humanity.”

— Albert Einstein

2.    Cele konkursu:

 • popularyzowanie form wypowiedzi publicznej ze szczególną dbałością o poprawną dykcję, artykulację, intonację i modulację głosu oraz komunikację      
 • doskonalenie umiejętności wyrażania własnych poglądów
 • przygotowanie do udziału w życiu publicznym

3.    Przedmiot konkursu:

    Wygłoszenie skierowanego do rówieśników własnego tekstu  w języku angielskim inspirowanego słowami Alberta Einsteina:

„It has become appallingly obvious that our technology

 has exceeded our humanity.”

Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach.

 

 1. Terminy kolejnych etapów konkursu:
 • Etap I – eliminacje szkolne – do 11 marca 2024 r.

O terminie ich przeprowadzenia decydują powołane na potrzeby konkursu szkolne komisje konkursowe, które wybierają maksymalnie dwa najlepsze przemówienia    w danej kategorii wiekowej.

Następnie do 12 marca 2024, do godziny 23:59 przesyłają zgłoszenia uczestników finału konkursu poprzez formularz dostępny w zakładce „rejestracja uczestników” na stronie:  

https://1lo.wolomin.pl/konkurs-krasomowczy-w-jezyku-angielskim/

lub pocztą w wersji papierowej na adres:

I Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Nałkowskiego, ul. M. Sasina 33 w Wołominie.

Z dopiskiem: konkurs krasomówczy 2024

 W razie trudności prosimy o kontakt:  marcin.stanowski@1lo.wolomin.pl

 • Etap II – konkurs powiatowy

Konkurs powiatowy odbędzie się 22 marca 2024 roku w Auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Wacława Nałkowskiego, przy ulicy Mieczysława Sasina 33 w Wołominie.

Informacje dotyczące konkursu zostaną przesłane szkołom i nauczycielom zgłoszonych uczniów, a także będą ogłoszone na stronie www.1lo.wolomin.pl.

Uczestników będzie oceniać komisja składająca się z nauczycieli języków obcych, przedstawicieli twórców kultury oraz specjalistów językowych, a werdykt jury będzie mieć charakter ostateczny.

Nauczyciele, którzy pragną przygotować swoich uczniów do konkursu mogą otrzymać wsparcie organizatorów konkursu w postaci:

 1. szkolenia dla uczniów: „Jak przemawiać w języku angielskim?”
 2. szkolenia dla nauczycieli „Jak przygotować ucznia do konkursu krasomówczego?”

Czas i miejsce szkoleń zostaną podane po konsultacji z zainteresowanymi.

 1. Zasady organizacyjne:
 1. Ze względu na charakter konkursu wyklucza się następujące formy: wiersz, piosenka oraz wykorzystanie środków audiowizualnych.
 2. Czas prezentacji: 4 – 5 minut.
 3. Organizatorzy konkursu nie pokrywają kosztu dojazdu uczestników.
 4. Konkurs skierowany jest do polskich uczniów szkół w dwóch kategoriach wiekowych: 13–16 oraz 16–19 lat, uczących się języka angielskiego jako języka obcego.

Termin finału zaplanowany jest na 22 marca 2024

 Załączniki do Regulaminu dostępne są tu: Regulamin         Dalsze informacje w zakładkach poniżej.

 

 

Patroni:

Konkurs został objęty Patronatem Burmistrza Wołomina

 

Patroni medialni:

 

 

 

Kliknij zakładki poniżej, żeby zobaczyć szczegóły:

                                     

HarmonogramFormularz zapisuKryteria ocenyJak się przygotować?NagrodyPatronatMateriały graficzne

HARMONOGRAM III WOŁOMIŃSKIEGO KONKURSU KRASOMÓWCZEGO

Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach.

Terminy kolejnych etapów konkursu:

 • Etap I – eliminacje szkolne

O terminie ich przeprowadzenia decydują powołane na potrzeby konkursu szkolne komisje konkursowe, które wybierają maksymalnie dwa najlepsze przemówienia w danej kategorii wiekowej.

Następnie  do 12 marca 2024, do godziny 23:59 przesyłają zgłoszenia poprzez formularz poniżej w zakładce „rejestracja uczestników”

lub pocztą w wersji papierowej (załącznik do pobrania)

 W razie trudności kontakt:  marcin.stanowski@1lo.wolomin.pl

 • Etap II – konkurs powiatowy – Finał Konkursu

Konkurs powiatowy odbędzie się 22 marca 2024 roku w Auli I Liceum m im. Wacława Nałkowskiego, przy ulicy M. Sasina 33 w Wołominie.

Informacje dotyczące konkursu zostaną przesłane szkołom/ nauczycielom zgłoszonych uczniów, a także będą ogłoszone na stronie www.1lo.wolomin.pl.

Formularz zapis:

Zarejestruj uczestników w tym formularzu:https://forms.gle/MobENAfc24bmuKCT9

Uczestników będzie oceniać komisja składająca się z nauczycieli języków obcych, przedstawicieli twórców kultury oraz specjalistów językowych, a werdykt jury nie będzie podlegać dyskusji i będzie mieć charakter ostateczny.

Jury będzie oceniać prezenterów w odniesieniu do następujących kryteriów: 

 • Treść prezentacji, czyli kompozycja (wprowadzenie, rozwinięcie i zakończenie), znajomość tematu, równowaga argumentów.
 • Siła przekazu, czyli umiejętność komunikowania myśli, emocji i osiągnięcia ogólnych celów za pomocą słów.
 • Kontakt z odbiorcą czyli umiejętność zbudowania odpowiedniej relacji z publicznością, efektywnie wykorzystując humor i / lub emocje. Nagradzany będzie naturalny styl wypowiedzi , a nie wyrecytowany z pamięci tekst.
 • Styl i technika, czyli sposób wygłaszania, płynność wypowiedzi, postawa, kontakt wzrokowy, stosowanie gestu.
 • Zastosowane słownictwo i gramatyka oraz poprawność językowa.

szablon karty oceny

 

Spotkanie informacyjne w sprawie przygotowanie do konkursu:

Nauczyciele, którzy pragną przygotować swoich uczniów do konkursu mogą otrzymać wsparcie organizatorów konkursu w postaci:

 1. szkolenia dla uczniów: „Jak przemawiać w języku angielskim?”
 2. szkolenia dla nauczycieli „Jak przygotować ucznia do konkursu krasomówczego?”

Prosimy o kontakt: marcin.stanowski@1lo.wolomin.pl

Czas i miejsce szkoleń zostaną podane po konsultacji z zainteresowanymi.

Zwycięzcy otrzymują dyplomy a także nagrody książkowe, a także inne ufundowane nagrody przez Patronów i Sponsorów Konkursu, a także otrzymują pomoc w przygotowaniu do jednego wybranego konkursu krasomówczego o zasięgu ogólnopolskim

Wszyscy uczestnicy Finału otrzymają dyplomy potwierdzające udział w konkursie.

IV Wołomiński Konkurs Krasomówczy w Języku Angielskim 

pod Patronatem

 

Materiały graficzne:

 

Konkurs Krasomówczy

Patronat Burmistrza Wołomina nad Konkursem Krasomówczym

Miło nam poinformować, że IV edycja Wołomińskiego Konkursu Krasomówczego została objęta Patronatem Burmistrza Wołomina. Dziękujemy!...

IV Wołomiński Konkurs Krasomówczy w Języku Angielskim

Zapraszamy serdecznie na kolejną edycję Wołomińskiego Konkursu Krasomówczego w Języku Angielskim Temat konkursu: „It has...

Wyniki Finału 3. Wołomińskiego Konkursu Krasomówczego w Języku Angielskim

3. Wołomiński Konkurs Krasomówczy w Języku Angielskim został zorganizowany w formacie stacjonarnym w Auli I...

III Wołomiński Konkurs Krasomówczy w Języku Angielskim

Zapraszamy do wzięcia udziału w III edycji (2023) Wołomińskiego Konkursu Krasomówczego w Języku Angielskim   Temat...

II Wołomiński Konkurs Krasomówczy w Języku Angielskim

20 czerwca odbył się II Wołomiński Konkurs Krasomówczy w Języku Angielskim. Konkurs został objęty patronatem...

Sukces Wiktorii w Konkursie Krasomówczym!

Z dumą informujemy, że decyzją jury uczennica Naszego Liceum Wiktoria Orzeł została zakwalifikowana do eliminacji...

I Wołomiński Konkurs Krasomówczy w języku angielskim

Zapraszamy do wzięcia udziału w I. edycji Wołomińskiego Konkursu Krasomówczego w języku angielskim Temat konkursu:...
Skip to content