Instytucje partnerskie

Jesteśmy dumni, że dzięki naszej współpracy z uczelniami partnerskimi nasi uczniowie mogą lepiej przygotować się do wyzwań swojej dalszej edukacji i kariery.

Obecnie I Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Nałkowskiego współpracuje z:

Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Efektem współpracy są wizyty uczniów w Uniwersytecie i udział w wykładach stacjonarnych i zdalnych.

 

 

WYDZIAŁ ROLNICTWA I EKOLOGII Wydział Rolnictwa i Ekologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego  

Porozumienie obejmuje podejmowanie wspólnych przedsięwzięć, w ramach których uczniowie będą m.in. uczestniczyć w lekcjach akademickich, korzystać z laboratoriów Wydziału Rolnictwa i Ekologii SGGW w Warszawie oraz brać udział w  seminariach i konferencjach naukowych.

 

 

Skip to content